El president de Retailcat, Joan Carles Calbet, va comparèixer el 5 de juny davant la Comissió d’Indústria, Comerç i Turisme del Congrés dels Diputats.

Calbet, a més d’exposar reptes i dificultats de les empreses de retail durant la pandèmia, va demanar la posada en marxa de mesures urgents per reactivar el sector.

Més informació aquí.