Skip to main content

La regulació dels APEUs

El Govern espanyol està impulsant un avantprojecte de llei de regulació de les Àrees de Promoció Econòmica, APEUs, que pretén tenir caràcter bàsic i, per tant, aplicable a totes les Comunitats Autònomes. Des de la Generalitat es considera “innecessària” aquesta proposta de legislació espanyola. La Generalitat, que té competències exclusives en matèria de comerç, considera […]