Us informem que aquest dissabte, 19 de desembre, s’ha publicat al DOGC la resolució RESOLUCIÓ SLT/3354/2020 que recull les noves mesures que s’aplicaran a partir d’avui, dilluns, 21 de desembre fins al dilluns, 11 de gener.

Pel que fa a la restauració:

Els establiments d’hostaleria i restauració poden obrir amb subjecció a les condicions següents:El consum s’ha de realitzar sempre a la taula.

En l’interior, l’aforament es limita al 30% de l’autoritzat i s’ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. S’ha de garantir la ventilació de l’espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

A les terrasses s’ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents.

Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència. Excepcionalment, en els serveis corresponents als àpats dels dies 24, 25, 26 i 31 de desembre de 2020 i dels dies 1, 5 i 6 de gener de 2021, el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules s’estableix en sis persones, llevat que siguin convivents, sempre que pertanyin com a màxim a dues bombolles de convivència.

S’ha de garantir la distància d’un metre entre persones d’una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula han de permetre que es garanteixin aquestes distàncies.

El servei només es pot dur a terme de les 7:30 hores a les 9:30 hores i de les 13:00 hores a les 15:30 hores. Els clients no podran romandre a l’establiment fora d’aquestes franges horàries.

Les activitats de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a l’establiment es podran dur a terme durant tot l’horari d’obertura de l’establiment, entre les 6h i les 22h per a la recollida a l’establiment i fins a les 23h per als serveis a domicili. La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.

Els establiments d’hoteleria poden donar també servei de restauració exclusivament a les persones allotjades abans de les 21h.

S’han de complir sempre totes les indicacions del Pla sectorial de la restauració aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

En aquest sentit, la Conselleri d’Interior, ha anunciat més controls policials per assegurar el compliment de les mesures per part de bars i restaurants.

Pel que fa a la mobilitat:
 

Perímetre tancat a tot Catalunya, excepte per als desplaçaments justificats i visites al lloc de residència habitual de familiars o persones properes entre el 23 de desembre i el 6 de gener.

Dins del territori es restringeix a l’àmbit comarcal tota la setmana. A més, els membres d’una bombolla de convivència es poden establir en una altra comarca (domicili o allotjament).

La zona transfrontera entre Andorra i l’Alt Urgell s’assimila a una sola comarca.

Pel que fa a les mesures especials per als dies més assenyalats de Nadal 24, 25, 26 i 31 de desembre i 6 de gener:

Les trobades es limiten a un màxim de 10 persones, incloent-hi infants, i 2 bombolles de convivència.

El confinament nocturn per tornar al domilici es flexibilitza: nit de Nadal i de Cap d’Any fins a la 1h, i la nit de Reis fins a les 23h.

La resta de mesures restrictives continuen vigents i es poden consultar en aquest enllaç.