Us informem de l’entrada en vigor del Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístic, l’hostaleria i el comerç, que recull la reducció del cost fix d’arrendament dels locals comercials .

El Reial Decret recull en matèria tributària, entre d’altres qüestions, la reducció del cost fix d’arrendament dels locals comercials que allotgin activitats econòmiques relacionades amb el turisme, l’hostaleria i el comerç.

La mesura contempla que si l’arrendador té més de 10 immobles, i no arriba a un acord amb l’arrendatari, aquest pot optar per la rebaixa d’un 50% del lloguer dels locals o per una moratòria en el pagament de la renda. En tots dos casos, la mesura s’aplicarà durant l’estat d’alarma i les seves pròrrogues fins a un màxim de quatre mesos addicionals.

La resta d’arrendadors de locals podran computar com a despesa deduïble en l’IRPF la rebaixa del preu del lloguer corresponent als mesos de gener, febrer i març de 2021.
 

Consulta, clicant aquí, els requisits per acollir-se a la mesura.