Durant el 2019 es va produir un increment de més del 80% dl consum de productes de comerç just i de proximitat a l’Estat espanyol. El volum supera els 170 milions d’euros.

Davant aquesta situació, les ONG i entitats de banca ètica demanen un canvi en les polítiques comercials. Podeu ampliar la informació aquí.