El Butlletí Oficial de l’Estat publica avui l’0rdre ICT/821/2020 que modifica les bases reguladores dels Premis Nacionals de Comerç Interior regulats en l’ordre ICT/862/2018.

Amb aquesta modificació es perfilen els criteris de valoració per adaptar-los a les circumstàncies actuals dels candidats i es modifica la composició de l’Òrgan de selecció per agilitzar el seu funcionament.

Pel que fa a les categories, tant el Premi Nacional per ajuntaments, com el Premi Nacional al Petit Comerç i el Premi Nacional a Centres Comercials Oberts comptaran amb dos accèssits cadascun.

Sobre els criteris de valoració, la puntuació màxima, per a cada premi, serà de 150 punts. Per conèixer al detall que es valorarà en cada guardó consulteu aquí.

Pel que fa a l’òrgan de selecció s’apunta que estarà format per un president, un vicepresident i tres vocals.