Us informem que del 28 de juny al 14 d’agost s’obre el període de presentació de sol·licituds de les subvencions adreçades al comerç, els serveis, l’artesania i la moda per aquest 2018 que tenen com a finalitat promocionar i impulsar aquests sectors i millorar-ne la competitivitat i la qualitat.

El dinamisme en els àmbits de comerç, la moda i l’artesania, passa perquè les empreses realitzin òptimes operacions de comercialització, interpel·lant constantment tant els consumidors com la resta d’agents del sector, i perquè endeguin projectes singulars, carregats d’identitat, que siguin capaços d’atreure a la ciutadania. Així mateix, és imprescindible que les empreses continuïn avançant en el camí cap a la transformació digital, com a estratègia ineludible per adaptar-se a uns hàbits de vida cada dia més marcats per la tecnologia mòbil i la realitat omnicanal.

A continuació us detallem els programes subvencionats que s’han previst:

PROGRAMES PER A ENTITATS DEL COMERÇ, SERVEIS, ARTESANIA I MODA:

Programa 1: competitivitat de l’empresa a través de les entitats

PROGRAMES PER A LES EMPRESES DE COMERÇ, ARTESANIA I MODA:

Programa 2: participació de les empreses de comerç en activitats firals sectorials, multisectorials i professionals de l’àmbit nacional, estatal i internacional.
Programa 3: per a la transformació digital.
Programa 4: nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments.
Programa 5: internacionalització de la moda.
Programa 6: promoció i comercialització dels productes artesans.
Programa 7: millora de la gestió de l’empresa artesana.
Programa 8: notorietat de les fires i fires-mercat d’Artesania.

Per més informació cliqueu aquí