La Isabel i la Francisca són reemprenedora i cedent de la Tintoreria Raclean, de Cornellà de Llobregat. En aquesta informació expliquen com els ha ajudat Reempresa en tot el procés de compravenda del negoci.

 

 

“Hem tingut molt bona sintonia i hem estat treballant juntes un parell de mesos per conèixer el negoci ”

Els companys del Centre de Reempresa de Catalunya han entrevistat a la Isabel i la Francisca, reemprenedora i cedent de la Tintoreria Raclean, de Cornellà de Llobregat, perquè ens expliquin com els ha ajudat Reempresa en tot el procés de compravenda del negoci.

A què es dedica el negoci que has reemprès?

Isabel: Principalment dona servei a diversos hotels del Baix Llobregat, on presta el servei de rentat de roba dels clients dels hotels, oferint el servei de recollida i entrega el mateix dia. A més, complementa les vendes oferint el servei també a particulars, disposant d’un punt de venda al Centre Comercial Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat, una zona amb una alta densitat de població.

Quin toc personal li pretens donar al negoci per fer-lo créixer?

Isabel: Tinc moltes idees, a més d’intentar augmentar el número d’hotels pels que treballem també estic pensant en oferir oferir aquest servei a altres tipus d’establiments com per exemple Hospitals. Crearé una pàgina web i començaré a treballar les xarxes socials del negoci. A més, també m’agradaria disposar de més punts de venda, creant aliances amb altres tipus de comerços que puguin fer la recollida de roba, etc.

Considero que la capacitat productiva pot ser superior, gràcies a la meva formació i experiència en aquest àmbit considero que puc aprofitar els meus coneixements per augmentar-la.

Quin acompanyament heu pactat amb el cedent per què et pugui transmetre tot el coneixement i la clientela?

Isabel: Des del principi hem tingut molt bona sintonia amb els cedents, hem fet un període de dos mesos previs d’aprenentatge, on he pogut veure amb detall tot el funcionament de la companyia, he conegut a les treballadores i els principals clients.

Francisca: Estem en constant contacte i estem disposats col·laborar i ajudar en tot el que sigui necessari!

Voldràs ampliar la plantilla i contractar alguna persona?

Isabel: Actualment hi ha dos treballadores en producció més jo que em dedicaré a les tasques comercials i direcció. Inicialment es preveu contractació temporal per puntes de treball, les quals coincideixen amb la temporada de Fires.

Quant temps van durar les negociacions? Van ser dures o fàcils?

Francisca: Des de la primera reunió i fins la signatura de la cessió van passar aproximadament uns tres mesos.

Has seguit els tallers de formació proposats per Reempresa? Han estat útils per afrontar el procés de compravenda?

Isabel: No he fet la formació específica de tallers de Reempresa tot i així sí que he demanat assessorament als tècnics de Reempresa, els quals m’han guiat en la compravenda, realització de contractes i en l’anàlisi de la viabilitat del negoci treballant conjuntament l’elaboració d’un Pla de Reemprenedor.

Quin consell donaries a un reemprenedor que estigués en la fase inicial del procés de reempresa?

Francisca: Jo el que li recomanaria és que és molt important trobar la persona adequada per remprendre, que tingui moltes ganes, entusiasme i que l’apassioni aquesta nova etapa.

A més, també li recomanaria que tingui flexibilitat en el procés perquè totes dues parts hauran de fer certes concessions per poder arribar a un acord. Per això és important crear una bona relació per les dues parts.

Isabel: Sense cap dubte, li recomanaria que és important que el cedent tingui cert interès en el bon funcionament de la companyia, en el meu cas el cedent és el propietari del local i  depèn del bon funcionament que li pugui pagar el lloguer del local. A més de tenir la satisfacció personal que genera la continuïtat d’un negoci que ells mateixos van crear fa molts anys així com la continuïtat de les dues persones que va contractar.