La Cecot agraeix als grups parlamentaris l’aprovació de la Llei dels APEUs, que considera un èxit col·lectiu que afavorirà la competitivitat del país i la creació de llocs de treball.

Cecot Comerç ha impulsat i demanat la implantació dels BIDs a Catalunya des de l’any 2.000 i la darrera petició que es fa fer va ser el setembre de 2019.

Més informació aquí.