El Parlament ha aprovat la Llei dels APEUs, una eina de promoció i millora de la competitivitat de les àrees econòmiques basada en la col·laboració público-privada, que Cecot Comerç ha defensat des de fa anys, i que ha aconseguit el consens de tot el sector. 

Les APEUs s’inspiren en el model d’èxit dels Business Improvement Districts, BIDs.  

La Llei de les Àrees de Promoció Econòmica i Urbana, APEUs, impulsada per la Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i Coneixement, s’ha aprovat amb el suport del 88% de la cambra.

Podeu consultar el Reial Decret aquí.

El principal objectiu és establir les bases d’un nou model de gestió basat en la col·laboració públicoprivada en àrees de concentració de l’activitat econòmica, ja sigui de caràcter comercial, turístic, industrial i/o de serveis.

L’activitat que durant a terme les APEUs beneficiarà els espais públics i els interessos generals de la ciutat i és per això que, tot i ser gestionades per entitats de base privada, es constitueixen sota la tutela pública del municipi.

És precisament per aquest interès públic el que justifica, que un cop acordada i aprovada per totes les agents la creació de l’APEU, s’estableixi un règim d’adscripció obligatòria i un finançament basat en contribucions de naturalesa obligatòria.

T’expliquem què és una APEU

Et resumim en cinc minuts què és una APEU en un video elaborat pel Departament d’Empresa i Coneixement, que explica què és un BID (Business Improvement District), model d’èxit mundial que Catalunya ha importat sota la denominació d’APEU (Àrees de Promoció Econòmica Urbana).  Per veure el video cliqueu aquí.

Qui pot impulsar un APEU

Podran impulsar un APEU els titulars de drets de possessió d’almenys el 25% dels locals amb accés directe a la via pública que representi com a mínim el 25% de la superfície construïda dels locals que es proposen incloure en l’àmbit de l’APEU. També una Associació empresarial territorial o l’Ajuntament.  

Procediment de creació

El projecte es presentarà davant l’Ajuntament i es sotmetrà a informació pública. Un cop finalitzat el termini i rebudes les al·legacions es crearà un grup de treball paritari que elaborarà un text refós del projecte i es sotmetrà a votació dels propietaris dels locals. Per l’aprovació definitiva el projecte s’ha sotmetre a votació al ple municipal. 

Més informació aquí.

Oficina d’APEUs

La Direcció General de Comerç ha impulsat l’Oficina d’APEUs que té tres objectius principals: divulgació i pedagogia de la figura dels APEUs, resolució de dubtes i acompanyament en la iniciació dels APEUs. 

Podeu ampliar informació cliqueu aquí.

Per consultar la Llei dels APEUs entreu en aquest enllaç.