El Diari Oficial de la Generalitat, DOGC, ha publicat el 7 de maig la Resolució per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç al detall, dels serveis i la moda. 

PERSONES BENEFICIÀRIES

Els professionals autònoms que estiguin donats d’alta al RETA, les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda i centrals de compra), donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques, i les administracions locals i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats. 

Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris. 

A efectes d’aquesta convocatòria s’entenen com a empreses de comerç les que presten activitats empresarials de comerç al detall, quedant exclosos els fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall. 

D’altra banda, s’entenen com a empreses de serveis a la persona aquelles que presten les següents activitats empresarials:

 • tallers mecànics
 • serveis fotogràfics
 • copisteries i arts gràfiques
 • serveis de reparacions
 • agències de viatges detallistes
 • tintoreria i bugaderia
 • perruqueria i salons d’estètica i bellesa
 • bars i restaurants
 • serveis de menjar preparat i càtering
 • serveis de lloguer d’esquís

Les persones beneficiàries han de tenir com a mínim un establiment operatiu a Catalunya i han d’estar incloses dins la categoria de petites i mitjanes empreses.

La quantia de la subvencio atorgada té caràcter d’import màxim i s’ha de destinar a la realització de l’actuació subvencionada.

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresa.gencat.cat), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.gencat.cat) o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/).

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a: https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html.

PROGRAMES SUBVENCIONS 2021 AL COMERÇ I ELS SERVEIS

 • Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç
 • Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda.
 • Programa de suport en el procés de transformació digital de les empreses (s’exclouen les fundacions, entitats territorials sense ànim de lucre i els gremis i entitats sectorials).
 • Programa de suport a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments.
 • Programa de suport a projectes per a l’activació comercial a municipis amb alta dependència turística.
 • Programa de suport als municipis en l’àmbit del comerç
 • Programa de suport per a la creació i definició de les Àrees de Promoció Econòmiques Urbanes, APEUs.

Podeu ampliar la informació en aquest enllaç.