La Resolució SLT/1392/2021, de 7 de maig, que prorroga i modifica les mesures per la contenció de la COVID-19 manté el 30% d’aforament al comerç.

COMERÇ AL DETALL

Pel que fa a l’ampliació d’horari on s’estableix el tancament de comerç a les 22:00h és amb caràcter general per aquells que poden obrir més enllà de les 21:00h.  

Per a la resta de comerç regeix la llei sectorial, en el nostre cas, la Llei de comerç, serveis i fires,  on s’estableix que l’horari de tancament d’hivern per al comerç i fins el mes de Juny és fins a les 21:00h.

EMPRESES DE SERVEI

La prestació de serveis s’ha de fer, sempre que sigui possible, sense contacte físic amb els clients. Es pot realitzar la prestació de serveis que impliquin un contacte personal proper, sempre que es concertin en cita prèvia de forma individual i que els professionals disposin dels equips de protecció adequats al nivell de risc.

RESTAURACIÓ

A l’interior, l’aforament es limita al 30% de l’autoritzat.

A les terrasses s’ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos mestres entre comensals de taules o grups de taules diferents.

Es limita a 4 el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules.

L’horari autoritzat serà de 7h30 a les 23h.

Aquestes mesures estaran vigents fins a les 00:00h del 24 de maig.

Podeu consultar la resolució aquí.