La Generalitat està impulsant una campanya per conscienciar contra el top manta. Sota el lema “No t’enganyis, no només compres un producte il·legal”, la campanya incideix en la inseguretat dels productes, el perjudici a l’activitat econòmica i en els grups organitzats que hi ha al darrera.