Segons un estudi recent de consum, els clients prefereixen una compra que uneixi l’experiència sensorial (botiga) amb la digital (smartphones) i la social (xarxes socials). L’estudi el podeu consultar aquí