Els segells de confiança online és basen en procediments pels que les organitzacions poden promocionar confiança al seu web amb un sistema de certificació. Més informació aquí