Us informem que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha aprovat les bases reguladores dels ajuts de minimis destinats a la promoció i foment de la venda de proximitat a Catalunya.  

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts les associacions, fundacions, federacions amb personalitat jurídica, privades, sense ànim de lucre, o cooperatives amb agrobotiga, que efectuïn venda de productes agroalimentaris de proximitat i que algun dels seus membres sigui titular d’una explotació agrària o agrupació de productors agraris i que estigui adherit a la venda de proximitat.

Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es presentaran per mitjans telemàtics des de la pàgina web http://seu.gencat.cat/ .

Podeu consultar les bases reguladores aquí