Reempresa Mercats Municipals ha salvaguardat més de 100 parades de mercat els darrers anys.  Amb la seva actuació permet donar una segona oportunitat a les parades, mantenir vius els mercats i generar una nova ocupació. El servei de Reempresa ha atès a més de 430 parades de mercat municipal. 

De les 103 parades que s’han traspassat amb èxit en 5 anys, 42 estaven buides i 61 en funcionament. Pel que fa al preu mitjà de les cessions, el 86% de les operacions s’ha situat per sota dels 50.000 euros, i el 14% d’operacions restant entre els 50.000 i 150.000 euros. El preu mitjà de cessió s’ha situat en 18.000 euros.

Més informació aquí.