Aquesta setmana s’està desenvolupant un repte viral que convida a tots els consumidors a evitar els aliments que estan envasats en plàstics. La solució no hauria de passar pel boicot sinó per la conscienciació i pel treball coordinat de tota la societat: consumidors, organitzacions mediambientals, empreses i Administració.

Durant aquesta setmana la iniciativa #BoicotalPlástico intenta que els consumidors s’abstinguin de comprar aquells productes que estiguin embolcallats en plàstics d’un sol ús, per tal que es posi fi a aquest tipus de plàstics, no reutilitzables i d’un ús excessiu i en algunes ocasions irracional.

Des de Cecot Comerç es considera que tenim la responsabilitat de reduir l’ús del plàstic, per les conseqüències devastadores, tant per al medi ambient, com per la salut, garantint en tot moment la seguretat alimentària. De fet, des del sector s’ha dut a terme una important tasca pel que fa a la reducció de les bosses de caixa amb l’ajut dels consumidors i per les decisions que han pres les empreses. Ara bé, la reducció del plàstic d’un sol ús és un tema complex que a criteri de Cecot Comerç requereix de la implicació de tota la societat, els consumidors, les organitzacions mediambientals, les empreses i l’Administració.

Tanmateix, s’ha de tenir present que els envasos compleixen una funció molt important que és la de garantir la seguretat alimentària; son el suport de les etiquetes amb les que s’identifica l’origen dels productes, les dates de consum preferent, protegeixen els aliments per evitar que es deteriorin i que, per tant, redueixen el nivell de desaprofitament alimentari.

Quan en un establiment comercial del sector de l’alimentació trobem un producte envasat, qui el posa a la venta ho fa per raons fonamentades en la seguretat alimentària. En el cas de les fruites i les verdures, per exemple, encara que es consideri que tenen una cobertura natural, aquell qui les posa a la venta és el responsable final i subsidiari de que arribin al consumidor en les condicions òptimes de seguretat i de qualitat.

Si analitzem els darrers temps, amb els efectes de la globalització i els canvis d’hàbits de consum, es pot corroborar que hem tingut pocs accidents atribuïts a la seguretat alimentària. Hi ha una percepció generalitzada de risc zero, que res del que mengem pugui ocasionar-nos un dany per a la salut, i això és conseqüència de la tasca que duen a terme els responsables de seguretat, de qualitat i de la pròpia administració pública.