Segons l’estudi, els principals reptes del retail per a l’any 2020 són la captació de talent, recopilar i analitzar dades per a la presa de decisions, la ciberseguretat o proporcionar als clients una experiència de compra unificada , així com millorar l’experiència de compra,  entre d’altres aspectes.  

Més informació aquí.