Entre les mesures d’urgència aprovades pel Govern de la Generalitat per a pal·liar les restriccions derivades de la pandèmia de la COVID-19 hi ha la posada en marxa de crèdits de 15.000 euros.

Es poden acollir a aquests microcrèdits els autònoms, les pimes, les microempreses i els comerços dels sectors afectats pel tancament temporal decretat per la Generalitat el 15 d’octubre d’enguany.

La Societat de Garantia Recíproca de Catalunya (Avalis SGR) i l’Institut Català de Finances, amb el suport del Departament de la Vicepresidència i Economia i Hisenda han llençat una línia de microprèstecs de 15.000 euros.

CONDICIONS DELS MICROCRÈDITS:

  • Import fix de 15.000 euros a rebre pel client
  • Termini de cinc anys, el primer serà de carència, entès com un període on només s’atendran els interessos, i els altres quatre anys, aproximadament 340 euros al mes
  • Tipus variable: EURIBOR 12 mesos +1.85% (revisions anuals)
  • Sense comissions d’obertura, de cancel·lació parcial o total
  • Garantia: aval d’Avalis SGR pel 100% del principal

Per poder accedir als microprèstecs, cal haver tancat l’any fiscal de 2019 sense pèrdues, estar al corrent de pagament amb les administracions públiques i no tenir incidències al CIRBE o ASNEF. A més, les persones treballadores han de tenir un mínim d’ingressos de 25.000 euros al fiscal de 2019 i, les societats, una facturació mínima de 50.000 euros.

Més informació aquí.