Us recordem que, d’acord el que preveu la Llei General de Telecomunicacions 11/2022, a partir del 29 de juny, les empreses domiciliades en territori de l’Estat espanyol tenen l’obligació de complir una nova normativa en relació amb les trucades amb finalitat comercials o de publicitat. 

Segons aquesta nova llei, les empreses no podran realitzar trucades amb finalitats comercials o de publicitat a menys que comptin amb el consentiment previ i exprés de la persona destinatària de la trucada.

Més informació aquí.