Els establiments i locals comercials minoristes detallistes poden obrir al públic sempre que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 800 metres quadrats (o acotin l’espai i l’aforament a aquesta superfície) i es redueixi l’aforament al 30%. Els centres comercials i recintes comercials romandran tancats.

Us enllacem la resolució que recull les noves mesures en matèria de salut pública, vigents fins al 9 de novembre, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Us resumim a continuació aquelles que afecten a l’activitat empresarial.

EMPRESES DE SERVEIS I COMERÇ MINORISTA

Les empreses no poden oferir serveis que impliquin contacte personal proper, tret que sigui un servei essencial, sanitari, social o sociosanitari. Queden exclosos d’aquesta previsió els serveis de perruqueria, els quals poden oferir únicament, les activitats relacionades amb la higiene del cabell. La prestació de serveis s’ha de fer, en la mesura que sigui possible, sense contacte físic amb els clients.

Se suspén l’obertura al públic dels centres comercials i recintes comercials. Poden obrir al públic els establiments i locals que es trobin dins dels centres o recintes comercials i que es dediquin exclusivament a la venda de productes d’alimentació, de begudes, de productes higiènics i d’altres productes de primera necessitat. Farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres de veterinària poden obrir. També poden obrir els establiments que estiguin dins d’un centre comercial i que tinguin fins a 800 metres quadrats de superfície de venda, amb accés directe i independent des de la via pública i limitin l’aforament al 30%.

Obertura al públic d’establiments i locals comercials minoristes detallistes: Els establiments i locals comercials minoristes detallistes poden obrir al públic sempre que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 800 metres quadrats (o acotin l’espai i l’aforament a aquesta superfície) i es redueixi l’aforament al 30%.

Els establiments comercials minoristes d’alimentació, de begudes, de productes higiènics, d’altres productes de primera necessitat, serveis essencials, farmàcies, ortopèdies, òptiques, centres de veterinària, concessionaris d’automòbil i centres de jardineria poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície.

Tots els establiments han d’aplicar de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes per fer front a la COVID-19 en el Pla sectorial de comerç, aprovat pels òrgans de Govern del Pla d’actuació del PROCICAT.

Es poden establir sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o via internet, sempre que garanteixin una recollida esglaonada que eviti aglomeracions a l’interior del local o en el seu accés, i també sistemes de repartiment a domicili. En la mesura que sigui possible, el lliurament ha d’evitar el contacte directe amb el client mitjançant recollida a la porta o al cotxe, inclòs el menjar preparat.

ACTIVITATS D’HOTALERIA I RESTAURACIÓ

Se suspèn l’obertura al públic dels serveis de restauració en tot tipus de locals i establiments. Els serveis de restauració es poden continuar prestant exclusivament mitjançant serveis d’entrega a domicili o recollida a l’establiment. En el cas de l’activitat de prestació de serveis de restauració a domicili, aquesta es pot prestar en la franja compresa entre les 06:00 hores i les 23:00 hores.

Estàn exclosos d’aquesta suspensió:

Els restaurants i hotels i altres allotjaments turístics, que poden romandre oberts sempre que sigui per a ús exclussiu dels seus clients, sense perjudici que també puguin prestar serveis de lliurament a domicili o recollida a l’establiment.

Els serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, incloent-hi les activitats de lleure infantil i juvenil, els menjadors escolars i els serveis de menjador de caràcter social.

Altres serveis de restauració de centres de formació no inclosos en el paràgraf anterior i els serveis de restauració dels centres de treball destinats a persones treballadores.

En les àrees de servei d’autopistes i altres vies, les activitats de restauració es poden prestar exclusivament mitjançant serveis de lliurament al mateix establiment.

Podeu ampliar la informació aquí