La Direcció General de Comerç ha creat el Mapa comercial de Catalunya, un visor d’informació geogràfica d’interès en l’àmbit comercial, que neix  com a eina de consulta per a les empreses, la ciutadania i els ajuntaments.

Aquest visor ofereix informació generada per la Direcció General de Comerç sobre:

  • la delimitació de les trames urbanes consolidades vigents del Pla territorial sectorial d’equipaments comercials (PTSEC);
  • la delimitació concentracions comercials;
  • els establiments comercials autoritzats des de la Llei 18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials, així com, els establiments comercials col·lectius amb una superfície de venda igual o superior a 2.500 m2;
  • els mercats municipals;
  • i els recintes firals.

La informació disponible al visor té valor merament informatiu i, en cap cas, té efectes vinculants per a l’administració.

Podeu ampliar la informació aquí.