La Generalitat i l’Estat espanyol han arribat a un acord en el marc de la comissió bilateral per resoldre les discrepàncies per la implantació de les APEUs a Catalunya.

L’Estat ha acceptat el model de finançament defensat per la Generalitat, basat en quotes obligatòries que tenen la consideració de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari.

Més informació aquí.