El Congrés dels Diputats ha aprovat un Projecte de Llei on es modifica tot un seguit de normatives en relació a la regulació dels autònoms, tant en l’àmbit laboral com fiscal.

Val a dir que aquestes mesures han de seguir el seu tràmit parlamentari (és a dir, anar al Senat i retornar al Congrés) per a ser definitives.

Les mesures més destacades són:

 • Els professionals autònoms podran canviar fins a quatre vegades en el mateix any la seva base de cotització, en funció dels seus interessos i ingressos.
 • Els autònoms podran donar-se d’alta i de baixa en el RETA, perquè només paguin pels dies que hagin treballat.
 • S’amplia la, ja famosa, tarifa plana de 50 euros a un any.
 • Els emprenedors podran optar de nou a la tarifa plana dos anys després d’haver finalitzat l’activitat empresarial.
 • S’ha establert una tarifa plana de 50 euros de quota per a les dones que es reincorporin al treball després de la baixa per maternitat.
 • S’ha aprovat l’exempció del 100% de la quota d’autònoms durant un any per a la cura de menors o depenents.
 • S’ha corregit la quota dels autònoms societaris vinculant-la a l’augment del salari mínim interprofessional, per tal que es determini en els pressupostos generals de l’Estat (PGE) cada exercici, i després de contrastar-ho amb les associacions d’autònoms més importants.
 • Es permet la compatibilització al 100% del treball per compte propi amb la pensió de l’autònom.
 • S’han reduït els recàrrecs per retard en els pagaments a la Seguretat Social a la meitat, passant del 20% al 10% en el primer mes.
 • Es retornarà l’excés de cotització dels treballadors amb pluriactivitat sense que hagin de solicitar-ho.
 • Els treballadors per compte propi podran accedir a una formació adaptada a les seves necessitats, amb l’objectiu de millorar la seva competitivitat i consolidar la seva activitat empresarial.
 • Millora de les condicions dels emprenedors amb discapacitat. Així mateix, es facilita i es permet la contractació als fills discapacitats dels autònoms.
 • Es reconeix l’accident in-itenere (és a dir, d’anada o tornada al lloc de treball) en els professionals autònoms.
 • Es millora la formació en prevenció de riscos laborals en els professionals autònoms.
 • Els autònoms podran deduir-se un 20% de les despeses de subministraments, com l’aigua, la llum, l’electricitat i la telefonia, sempre que es treballi des de casa.
 • S’han establert deduccions per la manutenció, quan afecta directament a l’activitat, amb un límit de 12 euros diaris, sempre que puguin comprovar-se a través de mitjans telemàtics.