El text s’ha aprovat amb l’empremta de RETAILcat, entitat de la qual en som fundadors, ja que recull les cinc esmenes presentades per aquesta entitat.

En matèria d’horaris comercials, la llei amplia l’obertura a 75 hores setmanals, de dilluns a dissabte i s’introdueix per primera vegada el concepte d’horari d’estiu (4 mesos fins a les 22h) i horari d’hivern (8mesos fins a les 21h). Una bona manera d’iniciar un camí cap a una millor conciliació i per aproximar-nos als horaris de la resta de països europeus.

També recull un ferm compromís per desenvolupar i posar les bases per a la implantació dels BIDs com a eina per garantir la competitivitat dels eixos comercials urbans i es compromet a tenir una legislació pròpia en els propers 18 mesos.

Pel que fa a la venda online, la Llei introdueix diferents elements per equipar-la a la venda en establiments físics. També obre la porta a que els municipis puguin taxar la distribució a domicili, per garantir la sostenibilitat i controlar l’impacte en mobilitat.

Sobre les rebaixes també recull una de les nostres esmenes, de manera que el Consell Assessor de Comerç serà l’òrgan que fixarà la data d’inici i la periodicitat de les rebaixes.

També concreta el concepte de municipi turístic, de manera que un municipi podrà ser declarat turístic, per raons comercials, si acredita una afluència de més d’1 milió de turistes anuals, durant cinc anys consecutius; evitant així la creació artificial de municipis turístics per raons comercials. La Llei també contempla que el silenci administratiu del Departament de Comerç en aquest matèria significa la denegació.

Per a més informació podeu contactar amb Mercè Clavel, assessora de Comerç de la Cecot, al telèfon 937361100, o bé al correu electrònic comercinterior@cecot.org.