L’Agència Catalana de Seguretat Alimentària ha publicat un material informatiu sobre les obligacions d’informar al consumidor dels establiments de restauració en relació a les substàncies o aliments que poden provocar al·lèrgies o intoleràncies. Consulteu la guia