Us informem que el dia 4 de juliol s’ha iniciat el període de presentació de sol·licituds dels incentius 2016 adreçats a impulsar la dinamització del comerç, els serveis, l’artesania i la moda.

El passat 28 de juny es va publicar al DOGC 7150, la RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda per a l’any 2016, i s’obre la convocatòria corresponent.

En aquest sentit, i amb l’objectiu de fomentar el comerç català, les subvencions del CCAM per a l’any 2016 destinades a les empreses del comerç, serveis, artesania i moda s’articulen mitjançant les següents línies d’actuació:

  • Programa 1: Competitivitat de l’empresa de comerç i serveis a través de les entitats
  • Programa 2: Afavoriment de la continuïtat dels locals comercials.
  • Programa 3: Implementació d’eines d’innovació tecnològica.
  • Programa 4: Participació en activitats firals sectorials, multisectorials i professionals del comerç i els serveis a Catalunya.
  • Programa 5: Comercialització de l’artesania.
  • Programa 6: Internacionalització de la moda.

Podeu accedir a més informació i a la tramitació telemàtica de cadascuna de les línies en aquest enllaç.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 4 de juliol i finalitza el 26 de juliol.

Altres enllaços del vostre interès: