El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, CCAM, ha elaborat uns protocols d’actuació amb recomanacions i bones pràctiques higiènic-sanitàries en els diferents àmbits de l’activitat comercial en establiments físics.  

Podeu consultar la guia general, la guia per a perruqueries i la guia per a establiments físics de moda:

Guia General

Guia perruqueries

Guia establiments físics de moda