Aquesta guia serveix per adaptar l’horari dels comerços a la normativa catalana. Amb la llei d’horaris, els comerços poden obrir un màxim de 12 hores diàries, entre les 7.00 h i les 22.00 h. També tenen l’obligació de tancar diumenges i festius i d’ avançar l’horari de tancament a les 20.00 h els dies 24 i 31 de desembre.

D’altra banda, a Catalunya el comerç en general, pot obrir un màxim de 8 diumenges o festius a l’any, d’acord al calendari que fixa la Generalitat, més dos festius que determina cada ajuntament.

Per a més detall clicar aquí