A partir de l’1 de gener de 2024 tots els alumnes que realitzen pràctiques formatives han de cotitzar a la Seguretat Social. Aquesta novetat afectarà tant l’alumnat que iniciï les pràctiques l’any 2024, com el que les comença el 2023 i les finalitza el 2024.

D’acord amb el que disposa el Reial decret llei 2/2023, les persones que fan les pràctiques quedaran assimilades a treballadors per compte d’altri en el règim general de la seguretat social, però no tindran la condició de treballadors en els termes que estableix l’article 1 de l’Estatut dels Treballadors. Es a dir, les persones en pràctiques no disposaran d’atur ni tindran la protecció del Fons de Garantia Salarial ni la Formació Professional.

Podeu ampliar la informació aquí.