El Comerç és el primer sector en generar ocupació a l’Estat Espanyol, un 17% del total i un dels principals motors econòmics, amb un 13% del PIB.

També és un generador de treball estable. Són dades que es desprenen de l’informe “El sector comercio en la economia española” elaborat per la CEOE.

Estudi impacte econòmic comerç

Resum executiu impacte econòmic comerç

Infografia Informe Impacte Econòmic