El comerç digital està alterant la relació entre comprador i venedor a les botigues convencionals. Aquestes han d’aprofitar les virtuts del canal online, el coneixement del client i l’atenció personalitzada, per potenciar el seu negoci. L’ús del Big Data pot aportar molt a les botigues físiques.

Més detalls aquí.