Segons un estudi fet per Data  & Marketinig Association y Validity, el trànsit d’emails ha augmentat un 10% a tot el món de de l’inici de la pandèmia, amb volums equivalents als del Black Friday en diverses ocasions. 

Això ha afectat la reputació de les empreses durant el confinament, segons recull un article del butlletí e-Show Magazine.

Més informació aquí.