Cecot Comerç compareix al Parlament de Catalunya per la modificació de la Llei 18/2017 i defensa que els establiments comercials puguin romandre oberts entre les 6h30 i les 21h30.

· Cecot Comerç creu que la franja de consum majoritari fins a les 19h30 proposada per l’objectiu 2025 del Pacte per a la Reforma Horària en matèria comercial sembla molt ambiciosa, ja que considera que l’adaptació del sector comerç ha de ser el resultat d’un canvi d’hàbits de la societat.

· Cecot Comerç també aposta per traslladar els festius entre setmana a dilluns.

L’assessora en comerç interior de la Cecot, Mercè Clavel, ha comparegut aquest migdia davant la Comissió d’Empresa i Coneixement del Parlament de Catalunya en ponència i com a representant de Cecot Comerç amb relació a la proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires (tram.353-00237/12). Aquesta proposició de llei de modificació va ser admesa per la Mesa del Parlament el 25 de maig de 2018 a instàncies del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.

La Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç serveis i fires incorpora en el seu article 36.2 apartat “a” la limitació horària de l’activitat comercial fins a les 21:00h, entre els mesos d’octubre i maig, i fins a les 22:00h, entre els mesos de juny a setembre amdós inclosos.

“Des de Cecot Comerç ens mostrem totalment favorables als objectius plantejats al Pacte per a la Reforma Horària que ha de permetre que la ciutadania visquem amb uns horaris més racionals i saludables, equiparant-nos amb els indicadors europeus”, ha reafirmat Clavel davant els membres de la Comissió.

El sector del comerç és el primer interessat en compactar horaris al comerç i assolir una franja horària de consum més responsable. Necessita impulsar una nova cultura del temps, més eficient, que contribueixi, no només a millorar la conciliació entre la vida personal i laboral dels seus treballadors i treballadores, sinó que el faci un sector amb més capacitat per atraure talent.

Ara bé, l’aposta que es planteja a l’Objectiu 2025 del Pacte per a la Reforma Horària en matèria comercial per modificar els hàbits de consum de la ciutadania i de l’obertura comercial situant la franja de consum majoritari fins a les 19h30 sembla molt ambiciosa, ja que considerem que l’adaptació del sector comerç ha de ser el resultat d’un canvi d’hàbits de la societat.

Ha de ser la darrera baula de la cadena, primer s’han d’assolir els objectius previstos en els àmbits de l’educació, cultura i oci i mobilitat; un cop la ciutadania assumeixi tots aquests hàbits el comerç serà el primer en adaptar-se a aquesta nova realitat.

Tot això, s’ha de conjugar amb un comerç on line que ofereix els seus productes 365 dies – 24 hores, de manera que la reducció dels horaris d’apertura pot contribuir a la pèrdua de competitivitat d’alguns models de negoci que només tenen botiga física.

També s’ha de tenir en compte la contribució del sector a les nostres ciutats en matèria de neteja, seguretat i dinamisme. Una reducció molt dràstica dels horaris pot contribuir a la desertització de determinades zones urbanes, on el comerç juga un paper determinant.

La proposta de Cecot Comerç a la modificació de la Llei 18/2017
Pot tot això, Cecot Comerç proposa que els establiments comercials puguin romandre oberts entre les 6h30 i les 21h30. Val a dir que aquesta proposta ha estat consensuada i posada en comú amb bona part de les entitats representatives del sector i principalment amb RETAILcat, la patronal més representativa del retail a nivell català.

També considera una mesura que pot contribuir a la conciliació i a millorar l’atractivitat del sector és traslladar els festius a dilluns (excepte Nadal i Cap d’Any).