Skip to main content

Ajuts a la Restauració per la COVID-19

Fins el 3 de maig podeu sol·licitar els ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats de la Restauració afectades econòmicament per la COVID. Persones beneficiàries: Els professionals autònoms i empreses que prestin activitats de restauració, donades d’alta en el cens del’impost d’activitats econòmiques. Queden excloses com a beneficiàries d’aquests ajuts les empreses que es troben […]