La Cecot t’ofereix eines per que el teu establiment comercial guanyi notorietat i èxit!

Perquè m’agrada #elmeucomerç!

 Vols fer del teu establiment comercial un referent a Catalunya?La Cecot t’ofereix eines per que el teu establiment comercial guanyi notorietat i èxit !

L’assessora de comerç i consum de la Cecot, la Pilar Gomà, t’ofereix, a més de l’assessorament, fer el teu negoci atractiu per guanyar i retenir la teva clientela a través dels següents programes:

Programa 1 – Auditoria del punt de venda.
Té com a objectiu parametritzar el teu negoci.
Mitjançant un suport tecnològic específic s’analitza l’encaix entre producte, client i escenari del punt de venda per aconseguir una experiència de compra satisfactòria. S’afloren les àrees claus d’un comerç, s’analitzen i quantifiquen per a determinar les febleses de l’establiment. Tot això, permet marcar e implementar fases de millora.


Programa 2 – Implementar les solucions de l’auditoria.

Té com a objectiu establir un quadre de comandaments.
A través d’un suport tècnic específic s’implanten unes eines de gestió fóra i dins de l’establiment informatitzades que permeten estudiar uns indicadors de gestió (kpi’s). Els kpi’s determinaran la marxa del negoci.

Programa 3 – Observació de la competència.
Té com a objectiu parametritzar el negoci de la teva competència.
Mitjançant un suport tecnològic específic s’observa als establiments de la teva competència directa mitjançant l’encaix entre producte, client i escenari del punt de venda, establint comparativa amb el teu establiment.

Programa 4 – Compra misteriosa (Mistery shopping).
Té com a objectiu quantificar el nivell de satisfacció que rep el client quan compra al teu establiment.
Es determina un client fictici que intercedeix amb el teu establiment i permet avaluar diferents estats del procés de compra per mesurar la satisfacció del procés i el nivell de compliment de tot el procés.

Programa 5 – Execució del procés de la venda.
Té com a objectiu analitzar les fases del procés de venda dissenyat per la direcció i el nivell de compliment per part de l’equip de vendes.
S’analitzen totes les fases del procés de venda de tal forma que cada compra es valorada per extrapolar les deficiències i poder acomplir l’excel·lència total en la venda.

Tots aquests programes son totalment pràctics, tenen una aplicació immediata i una incidència directa en el procés de venda.

Per a més informació contacta amb:
Sra. Pilar Gomà
Assessora de comerç i consum de la patronal Cecot.
Tel. 93 736 11 00
comercinterior@cecot.org

Comissió Comerç
Secretària del Gremi Sra. Silvia Requena
Tel. 937361108 | cio_comercinterior@cecot.org
Col·laborador: