Cecot Comerç ha mantingut aquest dimarts 26 d’abril una trobada amb la Diputada de Comerç de la Diputació de Barcelona, Ana Maria Martínez.

Durant la reunió s’han tractat temes com la reconversió dels locals comercials buits, les zones de vianants i afectacions a la mobilitat, l’excés de regulació o la tributació de la darrera milla, entre d’altres. Us resumim els principals arguments que s’han traslladat a la Diputada de Comerç.

LOCALS COMERCIALS BUITS

A Catalunya hi ha més de 30.000 locals comercials buits, molts d’ells ubicats en carrers no-comercials i en alguns casos es troben en aquesta situació des de fa més de 5 anys. Aquest fet suposa un greu problema, principalment pel deteriorament. Des de Cecot Comerç s’aposta per repensar els usos d’aquests locals ubicatse en carrers-no comercials.

ZONES DE VIANANTS I AFECTACIONS A LA MOBILITAT

La mobilitat urbana de les ciutats també ha de tenir en compte el comerç. S’ha d’establir mesures que convidin a passejar pel centre de la ciutat, facilitant l’aparcament, sense que suposi un sobrecost per al visitants, evitant que escullin altres opcions, principalment grans zones comercials.

També cal tenir en compte les necessitats i la realitat del teixit comercial a l’hora de definir la distribució urbana de mercaderies.

EXCÉS DE REGULACIÓ

El sector del comerç pateix una regulació pròpia addicional que limita l’oferta comercial, tipus d’implantacions, horaris i dies autoritzats d’obertura, entre d’altres qüestions. A l’enorme quantitat de normes que han de fer front els comerços, han vingut a sumar-se les relatives al COVId-19. Cal confinar en els empresaris i empresàries del sector i davant qualsevol nou plantejament normatiu, caldria aplicar els principis de la Unió Europea de justificació, necessitat i proporcionalitat.

TRIBUTACIÓ A LA DARRERA MILLA, REGULACIÓ DEL COMERÇ ELECTRÒNIC

Abans de pensar en un nou impost que penalitzi el repartiment del comerç electrònic cal abordar aspectes que haurien de ser obligacions i compromisos d eles administracions locals per facilitar i potenciar un activitat econòmica productiva i eficient, com és el cas de la necessària digitalització de les zones de càrrega i descàrrega, o bé incentivar l’adaptació de les flotes a vehicles ECO, fomentar sistemes de click and collect i de cita prèvia d’entrega, entre d’altres.

Per això, considerem que una nova figura tributària que acabaria suportant el propi sector que es trova immers en un procés de reconversió cap a l’omnicanalitat, comportaria una impotant pèrdua de competitivitat per al comerç.

ALTRES TEMES TRACTATS EN LA REUNIÓ

  • Penalització de l’IAE al comerç
  • Manca de dotació de fons Next Generation per al sector
  • Harmonització fiscal de l’e-commerce en l’àmbit europeu