Us informem que s’ha publicat el Decret de desplegament de la Llei de Facilitació de l’Activitat Econòmica.

Aquesta normativa aplica el principi “Only Once” pel qual les empreses i autònoms només hauran d’aportar una vegada les seves dades en tots els seus tràmits amb totes les administracions catalanes.

Aquest mes de juliol s’ha publicat al DOGC el Decret 131/2022 de desplegament reglamentari d’aquesta Llei, que beneficiarà 564.000 empreses i 362.000 autònoms del país i que generarà un estalvi total de 44,4 milions d’euros.

El Decret desenvolupa mesures per reduir les càrregues burocràtiques, defineix els serveis proactius a l’empresa, basats en la gestió i l’anàlisi de les seves dades; i detalla el model de relació entre l’empresa, els autònoms i professionals, i les administracions.

Preveu agilitzar especialment aquells projectes empresarials considerats estratègics per a l’economia catalana, que durant en els pròxims anys seran “de caràcter industrial o de serveis a la producció”.

Accediu a la circular per veure els trets principals de la Llei de facilitació de l’activitat econòmica aquí.