La dona reemprenedora

El perfil de la dona reemprenedora: Menys de 40 anys, de la província de Barcelona i reemprenedora d’un comerç. Les dones han reemprès un 44% del total de les empreses de Reempresa des de l’inici del servei, l’any 2011. Un 42% de les dones reemprenedores han agafat el testimoni d’un negoci del sector comerç.