Us informem que s’ha iniciat el termini per a la presentació de sol·licituds a la segona convocatòria d’incentius per a l’any 2017.

Els ajuts s’adrecen a empreses individuals, associades o agrupades de comerç i del sector de l’artesania i la moda; i inclou les 4 línies d’ajuts següents, que podreu tramitar clicant a sobre de cadascun dels programes:

El termini per presentar sol·licituds als incentius finalitzarà el 18 d’octubre de 2017.