Podeu consultar la relació de la normativa de comerç i les directives, instruccions i circulars del Departament classificada per àmbits d’actuació.

Per més informació aqui