El DOGC ha publicat l’edicte pel qual s’obre el període d’al·legacions a l’avantprojecte de llei de la modificació de la Llei 18/2017 de comerç, serveis i fires i del Decret llei 1/2009 d’ordenació d’equipaments comercials.

L’Avantprojecte de llei se sotmet a informació pública durant un termini de dos mesos. El text es pot examinar a la seu de la Direcció General de Comerç o en aquest enllaç.