L’any 2023 el producte interior brut (PIB) ha registrat un increment anual d’un 2,6%, segons l’estimació avançada de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). La dada catalana se situa dos punts i una dècima per sobre de la primera estimació del PIB de la Unió Europea, que és del 0,5% .

El quart trimestre del 2023 mostra una taxa interanual del 2,8%, vuit dècimes superior a la de l’economia espanyola (2,0%) i dos punts i sis dècimes superior a la de la UE-27 (0,2%). La variació intertrimestral de l’avanç del PIB català al quart trimestre ha estat del 0,7%, una dècima més que l’enregistrada per l’economia espanyola (0,6%) i set dècimes més que la taxa de variació de la UE-27 (0,0%).

Teniu més informació aquí.