A partir de l’1 de juliol de 2021 entraran en vigor canvis importants de la normativa sobre el IVA en el comerç online. Un dels canvis és que es tributarà al lloc de destí.

La Unió Europea va aprovar el 2017 una nova normativa sobre l’IVA del comerç electrònic, que havia d’entrar en vigor l’1 de gener de 2021, però degut a les dificultats provocades pel COVID-19, la Comissió Europea ha ajornat la seva implementació a l’1 de juliol de 2021.

L’objectiu és simplificar les obligacions que han de complir les companyies que realitzen vendes transnacionals de bens. La reforma de la norma del IVA a la Unió Europea té tres importants novetats:

  • la eliminació dels topalls de les vendes a distància. Fins ara, les empreses que venen a consumidors situats a d’altres països només estan obligats a facturar amb l’IVA del país de destí si les vendes sobrepassen un import. Aquests límits els fixa cada país. Amb la reforma, es suprimeixen els topalls nacionals i qualsevol empresa que facturi més de 10.000 euros per vendes realitzades a consumidors d’altres Estats membres haurà de facturar en el tipus d’IVA corresponent a l’Estat on es trobi el consumidor.
  • la fi de l’exempció de l’IVA en la importació de enviaments petits (menys de 22 euros)
  • la responsabilitat de l’IVA sobre els marketplaces per a vendes a distància de bens importat de tercers territoris o tercers països.

Més informació aquí.