Un estudi de l’Observatori Econòmic EIXOS demostra que a Barcelona la rotació comercial més elevada és dona precisament en els barris amb més interès per ubicar establiments comercials.

Per tant, s’ha detectat que una rotació comercial no implica mala salut comercial, si no precisament més vitalitat i més atractiu comercial de la zona.  Així ho ha explicat a Ràdio Comerç, David Nogué, CEO de l’Observatori Econòmic Eixos.

Podeu escoltar l’entrevista aquí.