CEINSA està preparant la 7ª edició de l’Informe de Retribucions del sector Retail, el qual es va definir a iniciativa de COMERTIA fa 15 anys. Des de fa dues edicions, l’informe és obert a totes les empreses del Retail.

CEINSA compta amb un ampli expertise en l’elaboració d’informes salarials, i publica cada any l’Informe General de Remuneracions més complet del seu gènere (amb més de 500 empreses col·laboradores).

L’Informe de Retribucions del Retail dona a l’empresa una foto de la realitat del sector (organigrama, odescripcions de llocs i retribucions). La participació a l’informe ja és un exercici de reflexió interna, al contrastar l’estructura de l’empresa amb l’organigrama tipus del sector.

L’estudi és biennal i facilita informació sobre la remuneració fixa i variable -detallant el seu pes sobre la remuneració total-, que es complementa amb la descripció del lloc (missió, funcions principals, competències, activitats subordinades, etc.) i de la mostra participant.

Les empreses que complementeu l’enquesta rebreu l’informe complet de manera gratuïta (l’informe té un preu de 480,00 eur.-), fet que permet comparar l’estructura salarial de l’empresa amb les dades del sector retail i també amb les dades generals de l’informe de CEINSA. És una manera clara de visualitzar si s’és competitiu respecte el sector del retail i també respecte d’altres.

A més d’obtenir l’Informe de manera gratuïta, les empreses col·laboradores podreu assistir sense cost a un seminari sobre disseny i implantació d’un sistema de retribució variable per a empreses del comerç, que tindrà lloc a Barcelona entre els mesos de setembre i octubre de 2017.

Aquest any s’ha fet una revisió de l’estructura organitzativa de les empreses del retail, incorporant noves àrees i nous llocs de treball, per tal de reflectir la realitat d’un sector en constant evolució. Es presenten dos organigrames que permetran ubicar els llocs analitzats:

Part troncal compartida i entitats amb establiments petits i mitjans.
Grans superfícies de venda.

Com participar a l’enquesta?

Podeu accedir a l’enquesta fent clic aquí.
Per motius de seguretat, abans de participar-hi cal que contacteu amb CEINSA – Mar Blanc (m.blanc@ceinsa.com) o Esther Puig (e.puig@ceinsa.com) o a través del telèfon 932 177 654 i us facilitarem les claus d’accés.

Us recordem que cal introduir les dades de l’any 2017.

TERMINI DE PARTICIPACIÓ: fins el 15 de juliol de 2017.