El Ministeri de Salut, la Federació Espanyola de Municipis i el sector del Comerç han consensuat unes mesures per a garantir la protecció dels ciutadans i els treballadros en el comerç online i la distribució del comerç rural en aquells municipis on no hi ha comerç físic.

Podeu consultar la guia aquí.