L’AGECU ha presentat la Guia Comercio + responsable amb recomanacions per a les zones comercials urbanes.

Aquest document té com a objectiu sensibilitzar, motivar, orientar i oferir eines en matèria de RSE i sostenibilitat, tant a les empreses de comerç com als professionals de les associacions responsables de la seva dinamització.

Més informació aquí.