L’any 2022 seran festius d’obertura comercial autoritzada a Terrassa el 27 de novembre i l’11 de desembre.

Cada municipi pot escollir dos festius addicionals d’obertura comercial autoritzada pels establiments comercials del seu municipi, que s’han de comunicar a la Direcció General de Comerç.

Recordem que l’Ordre EMO/117/2021, de 25 de maig, estableix el calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2022 i 2023.

Els festius autoritzats de 2022 són:

2 i 9 de gener

6 i 26 de juny

15 d’agost

6, 8 i 18 de desembre

Els festius autoritzats de 2023 són:

8 de gener

25 de juny

12 d’octubre

26 de novembre

6,8,17 i 24 de desembre

Per consultar la Resolució cliqueu aquí.